woensdag 18 april 2012

4D Beeld

Het filmpje dat we gekozen hebben als 4D beeld is een rond draaiende wolkenkrabber die in Dubai zou komen te staan, maar waar nog steeds niet aan begonnen is.Beschouwen
 
Beschouwen met het beeld als uitgangspunt:

·         Wat zie je?
Heel het filmpje lang is er een toren (wolkenkrabber) te zien waarvan de onderdelen (verdiepingen) apart van elkaar draaien, maar wel zo dat de gehele wolkenkrabber één geheel blijft. Het oogt als een soepele beweging. Het lijkt erop alsof de gehele wolkenkrabber uit glas bestaat. Tijdens deze bewegingen is de wolkenkrabber te zien bij dag en dan bij nacht, met steeds een ander uitzicht (met de zee, of de stad op de achtergrond). Wat opvalt zijn de lichtstralen die uit de stad komen (vooral als het nacht is), dit lijken schijnwerpers.
Ook is de wolkenkrabber van binnen te zien, eerst is er een kamer te zien met stoelen en tafels (met uitzicht op zee, bij dag en bij nacht, bij nacht zie je een schijnwerper en vuurwerk). Vervolgens is er een flits te zien van 2 vrouwen die in een zwembad staan en kijken naar het uitzicht (de zee). Dan volgt er een flits van een Ferrari in een kamer met uitzicht op een stad.
ook is er te zien hoe verschillende kamers aan elkaar geschoven worden .
·         Welke beeldaspecten zijn er gebruikt?
Zie de beschrijving bij beeldaspecten.
·         Hoe is het gemaakt?
Het is duidelijk dat deze beelden niet zijn opgenomen, maar met de computer zijn gemaakt. er is niet te zien welke technieken ze hiervoor gebruikt hebben.
·         Waarom zou de kunstenaar dat zo gedaan hebben?
De maker van het filmpje heeft waarschijnlijk bewust gekozen voor een filmpje. Door te kiezen voor een filmpje zijn de bewegingen goed uit te beelden (onder verschillende omstandigheden) en is het makkelijk om de wolkenkrabber aan mensen te laten zien. Wanneer de maker gekozen zou hebben voor een maquette, zou deze moeilijk mee te nemen zijn. Daarbij komt dat de maker het gebouw nu ook kan laten zien terwijl hij helemaal niet in de kamer is van de kijker.
·         Wat bedoelt hij ermee?
Dit filmpje is waarschijnlijk gemaakt om de toekomstige wolkenkrabber te promoten. Maar wat bedoelt de maker met de wolkenkrabber? De maker wil iets unieks/groots doen op het gebied van wolkenkrabbers. De bedoeling is waarschijnlijk het onmogelijke waar te maken, na draaiende huizen nu ook een draaiende wolkenkrabber te creëren.

Beschouwen uitgaand van de beschouwer.

·         Wat betekend wat ik zie voor mij?
Wat ik zie is voor mij heel onwerkelijk, voor mij betekend het de toekomst. Dit soort gebouwen zie ik voor me over een paar honderd jaar, maar nu nog niet. Ik voel niet echt een band met wat er te zien is op het filmpje, het is een omgeving die ik niet ken, maar het is vooral omdat ik me niet kan indenken dat er zo iets bestaat/binnen kort bestaat.
·         Wat gebeurt er in mij wanneer ik dit filmpje zie?
Wanneer ik dit filmpje zie, kijk ik vol ongeloof naar de beelden. Kan dit echt, bestaat er al zo een wolkenkrabber?
Hoe zou het zijn om in een draaiend huis te wonen, wordt je dan niet misselijk?
Wow dat kost veel energie, al die verdiepingen laten draaien.
In z’n huis zou ik wel willen wonen.
De stad zier er wel druk uit met al die hoge gebouwen, maar de zee ziet er heel rustig uit, net zo als de inrichting van het huis (dit komt waarschijnlijk door de lichte kleuren).
·         Waarom trekt dit filmpje mijn aandacht?
dit filmpje trekt mijn aandacht omdat er iets op te zien is wat ik zelf voor onmogelijk hou. Dus het filmpje trekt mijn aandacht omdat ik nieuwsgierig word naar wat er op te zien is.
·         Denk ik er anders over dan de maker van het filmpje?
Ik denk er zeker anders over dan de maker van het filmpje, wanneer je z’n filmpje maakt ben je van plan het te gaan bouwen. Dus voor de maker is dit al realiteit terwijl het voor mij nog heel ondenkbaar is. Ik denk dat de maker de wolkenkrabber in het filmpje expres aan de kust heeft gezet, zo trekt het de aandacht van de mensen die houden van een beetje drukte (de stad) en de aandacht van de mensen die houden van rust (de zee).


Beeldaspecten
Hoe wordt het beeldaspect licht toegepast bij dit filmpje over een draaiende wolkenkrabber in Dubai?
Diffuus licht:
’s Nachts is heel duidelijk te zien waar het licht vandaan komt, maar overdag is dit niet duidelijk. Het licht komt waarschijnlijk van de zon, maar het licht is egaal en gelijkmatig te zien. Dit noemen we ook wel diffuus licht.
Eigen schaduw en schaduw:
wanneer de wolkenkrabber overdag rond draait is op het gebouw zelf een schaduw te zien, een eigen schaduw.
voor de rest zijn er geen schaduwen te zien, dit komt vooral omdat de grond onder de wolkenkrabber niet te zien is.
Kunstlicht:
Overdag is er sprake van een natuurlijke lichtbron, namelijk de zon. Maar ’s nachts geeft de wolkenkrabber zelf en de gebouwen eromheen  licht, dan is er sprake van kunstlicht. Kunstlicht is licht dat wij zelf makkelijk kunnen regelen (de lampen in de wolkenkrabber).
Lichtbron:
Wat zijn nu eigenlijk de lichtbronnen in filmpje?
Als je kijkt zou dit overdag de zon zijn en ’s avonds komt het licht van de gebouwen af. Het is  niet te zien of dit licht afkomstig is van een tl-buizen, een schemerlampje enzo. Ook zal er ’s nachts een beetje licht afkomstig zijn van de maan.
Lichtrichting:
In het filmpje is niet duidelijk een lichtrichting te zien. Het enige licht dat een lichtrichting heeft zijn de schijnwerpers op de achtergrond, dus licht van onder.

Hoe wordt het beeldaspect ruimte toegepast bij dit filmpje over een draaiende wolkenkrabber in Dubai?
Aanzicht:
De wolkenkrabber is steeds van een kant te zien. Dit zou dan het zijaanzicht zijn, maar het kan ook het vooraanzicht zijn. Het is niet duidelijk op het filmpje wat de voorkant van de wolkenkrabber is (dus ook niet of er een vooraanzicht is te zien), wie weet is er niet echt een voorkant, doordat het gebouw alsmaar in beweging is. Ook al denk ik wel dat er een voordeur/hoofdingang is, dus ook een vooraanzicht.
Afsnijding:
In het filmpje is er op verschillende momenten sprake van afsnijding. Sowieso is er heel het filmpje sprake van afsnijding wanneer er naar de achtergrond gekeken wordt, deze lijkt naast het kader door te lopen. Van de wolkenkrabber wordt een paar keer alleen de bovenkant geshowd, hier lijkt die dus ook door te lopen onder het kader, dus afsnijding. Wanneer de wolkenkrabber van binnenuit is te zien zie je ook niet de hele kamer, de kamer lijkt door te lopen buiten het kader, dus ook hier is er sprake van afsnijding.
Dimensie:
Er is sprake van de vierde dimensie, er is een hoogte, een breedte, een diepte en er sprake van een tijdsverloop.
Perspectief:
In het filmpje wordt er op verschillende manieren ruimtesuggestie gegeven.
Zo wordt er lijnperspectief toegepast doordat er een horizon aanwezig is. Maar er is op een gegeven moment een beeld van de wolkenkrabber aan een weg, hier wordt de weg aan het eind steeds smaller en gaan de gebouwen steeds dichter op elkaar staan, er is dus ook sprake van verdwijnpunt/vluchtpunt.
Atmosferisch perspectief is te zien aan de horizon, de gebouwen die daar staan zijn niet meer zo gedetailleerd (vager dan de rest), zijn blauwer en minder fel gekleurd.
Overlapping:
Er vindt bij de wolkenkrabber zelf weinig overlapping plaats, wanneer de wolkenkrabber helemaal is te zien wordt de onderkant overlapt door bosjes of andere gebouwen. Ook vindt er overlapping plaats tussen de gebouwen om/achter de wolkenkrabber.
Parallelprojectie:
Er is parallelprojectie te zien wanneer er meerdere wolkenkrabbers naast elkaar te zien zijn, deze gebouwen staan in het echt parallel van elkaar en in de beelden ook.
Standpunt:
In het filmpje is er sprake van kikvorsperspectief, wanneer de wolkenkrabber een keer vanaf de onderkant gekeken wordt. Maar ook meerdere keren is er sprake van vogelperspectief, dus alles vanaf hoogte gezien. Ook wordt de wolkenkrabber een keer uit de verte bekeken, maar gewoon vanaf normale ooghoogte.
Volume:
Heel het filmpje lang neemt de wolkenkrabber veel van het beeld in beslag, de wolkenkrabber heeft een groot volume.

Hoe wordt het beeldaspect lijnen toegepast bij dit filmpje over een draaiende wolkenkrabber in Dubai?
Lijnsoort:
Er zijn in het filmpje veel lijnen te zien, al deze lijnen bevatten concrete lijneigenschappen. Lijneigenschappen die voorkomen in het filmpje zijn: dik, dun, recht, gebogen, gebroken, onderbroken.
Linieair:
De wolkenkrabber is opgebouwd uit allemaal verschillende verdiepingen, deze bewegen afzonderlijk van elkaar, dus de verdiepingen zijn goed van elkaar te onderscheiden. Hierdoor lijkt de wolkenkrabber lineair.

Hoe wordt het beeldaspect vorm toegepast bij dit filmpje over een draaiende wolkenkrabber in Dubai?
Contour:
Het is de wolkenkrabber waar heel het filmpje over gaat, dit is duidelijk te zien doordat hij altijd in het midden van het beeld staat en groot is afgebeeld. De wolkenkrabber is een silhouet en de begrenzing hiervan noemen we de contour van de wolkenkrabber.
Dynamisch:
Er wordt een beweging gemaakt/gesuggereerd  (het draaien van de wolkenkrabber), dus het is een dynamisch beeld.
Patroon:
Een beschrijving van een patroon is “een ordening van vormen”. De wolkenkrabber bestaat uit allemaal verdiepingen die afzonderlijk van elkaar bewegen, hierdoor ontstaat een spiraalvorm. De verdiepingen zijn geordend.
Vorm:
De vorm van de wolkenkrabber heeft de volgende kenmerken: hij is hoekig, het is een organische vorm door de beweging die die maakt, hij is asymmetrisch, de wolkenkrabber is samengesteld uit meerdere verdiepingen, het is een gesloten figuur en hij is uit lijnen opgebouwd (lineair).

Hoe wordt het beeldaspect kleur toegepast bij dit filmpje over een draaiende wolkenkrabber in Dubai?
Aardkleuren:
Wanneer het nacht is worden er veel met bruingemengde kleuren gebruikt.
Complementaire kleuren:
Een keer wordt de wolkenkrabber afgebeeld in het donker met de kleuren paars en geel, deze twee kleuren staan recht tegen over elkaar in de kleurencirkel en zijn dus complementaire kleuren van elkaar.
Kleurencontrast:
Wanneer het nacht is geeft de wolkenkrabber licht terwijl de rest donker is, dit is een licht-donkercontrast.
Wanneer de wolkenkrabber paars/geel is tegen de donkere achtergrond van de nacht is er sprake van een kwantiteitscontrast, omdat deze twee kleuren sterk afwijken van de andere kleuren.
Wanneer de wolkenkrabber lichtblauw wordt afgebeeld tegen de lichte kleuren van de zee en lucht is er sprake van een kwaliteitscontrast, omdat deze kleuren dezelfde kleursoort hebben.
Pastelkleuren:
Wanneer het interieur te zien is, zijn er veel zachte kleuren te zien. Dit is ook zo met de lucht.

Hoe wordt het beeldaspect compositie toegepast bij dit filmpje over een draaiende wolkenkrabber in Dubai?
Compositiegrondvormen:
Er is sprake van een centrale compositie, de wolkenkrabber staat in alle beelden centraal.
Uitsneden:
Heel de tijd lijkt het alsof er gekeken wordt als door een raampje. Niet alles is te zien, er is een gedeelte te zien.
Hoe wordt het beeldaspect textuur toegepast bij dit filmpje over een draaiende wolkenkrabber in Dubai?
Structuur:
er is in de gebouwen een duidelijke indeling te zien. in de wolkenkrabber zie je een indeling van de verdiepingen en in de gebouwen daarachter is de indeling van de raampjes te zien.Vragen stellen bij het beeld
Ik ga de vragen stellen aan een kind in het expressieve stadium.
De kenmerken van dit stadium zijn dat het beeld wordt opgevat als een uitdrukking van een betekenis die erin is gelegd door de maker. Het gaat vooral om de intentie van de maker, dat wil niet zeggen dat er geen associatie plaats vind.

·         Wat valt je het eerst op als je hiernaar kijkt?
Mij valt het eerst op dat in het midden van het beeld een gebouw staat, maar dit gebouw is een beetje raar, want het beweegt, het kronkelt.
·         Waardoor komt dat?
Dit valt vooral op omdat het gebouw steeds in het midden van het beeld staat en de omgeving eromheen beweegt niet.
·         Word je nieuwsgierig als je dit filmpje ziet?
Ja, ik ben benieuwd of het echt kan een gebouw dat zo hoog is te laten bewegen, maar ook waarom de maker van het filmpje een bewegend gebouw wil maken. Misschien wil hij iets doen wat onmogelijk lijkt.
·         Krijg je een bepaald gevoel van dit filmpje?
Ja, ik wordt er een beetje bang van, vooral in het begin.
·         Hoe komt dat?
Door de muziek die eronder zit en omdat de beelden eerst best donker zijn.
·         Hoezo denk je dat de maker voor deze muziek gekozen heeft?
Ik denk niet om mij bang te maken, maar om te laten zien hoe bijzonder het is wat hij wil gaan maken.

Voor meer informatie over de wolkenkrabber, ga naar http://www.onri.nl/projecten/rotating-towers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten